Opolnomočenje starejših

Spoštovani,

vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, ki poteka v okviru projekta Opolnomočenje starejših: Samoregulacijski mehanizmi in podpora digitalne tehnologije v doseganju višje kakovosti življenja, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Raziskavo pod vodstvom izr. prof. dr. Bojana Musila izvaja skupina raziskovalcev/-k s Filozofske fakultete in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta Andreja Marušiča Univerze na Primorskem ter A1 Slovenija. Namen raziskave je ugotoviti, kako pomembna so posamezna področja v vsakdanjem življenju, na katerih področjih starejši ljudje potrebujejo podporo ter kakšen je njihov odnos do tehnologije. Ugotovitve te raziskave bodo uporabljene v nadaljnjih delih projekta pri razvoju tehnologije za podporo na različnih področjih vsakdanjega življenja.

Za dosego namena te raziskave bo A1 Slovenija kot ena od so-raziskovalk projekta med drugim nudila pomoč z zbiranjem anonimiziranih mnenj posameznikov, ki so pomembna za samo raziskavo. V ta namen k sodelovanju v raziskavi vabimo predvsem tiste, ki ste stari 65 let ali več, živite doma in ste upokojeni. Pri raziskavi lahko sodelujete na način, da izpolnite vprašalnik, v katerem boste podajali svoja mnenja o kakovosti vašega življenja, o posameznih področjih dejavnosti v vsakdanjem življenju in vaših stališčih do tehnologije. Izpolnjevanje vprašalnika bo trajalo največ 30 minut.

Zbiranje podatkov v vprašalniku bo v celoti potekalo absolutno anonimno, kar pomeni, da vaša identiteta ne bo razkrita. Vprašalniki bodo uporabljeni le za namen raziskave oz. projekta. Vsi podatki bodo zbrani in obdelani s strani A1 na skupinski ravni, iz katere ne bo mogoče razbrati odgovorov posameznika, prav tako zbrani podatki v nobeni fazi raziskave ne bodo omogočali določljivosti posameznika. Ostalim so-raziskovalcem projekta bo posredovana le analiza anonimiziranih podatkov oz. mnenj vseh vprašalnikov. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 

V primeru morebitnih dodatnih vprašanj glede same raziskave se lahko obrnete na izr. prof. dr. Bojana Musila (bojan.musil@um.si), glede izvedbe vprašalnika in s tem povezane obdelave podatkov pa na Marjano Senčar Srdič (marjana.sencar.srdic@a1.si). 

Če soglašate s sodelovanjem v zgoraj opisani raziskavi oz. se strinjate z izpolnitvijo vprašalnika za namen izvedbe predmetne raziskave, kliknite na naslednjo povezavo:  “Naslednja stran”.

 
Scroll to top