Digitalizacija procesov

Pospešujemo prehod industrije v digitalno

Ročni procesi postajajo preteklost. Standard so digitalni procesi, ki se jih lahko podpira tudi na mobilnih napravah. A te procese je treba najprej na novo začrtati, uresničiti in zavarovati.

Storitve

V času, ko pritiski iz okolja naraščajo zaradi težav pri dobavah, kompleksnih načrtov in strožjih zahtev strank, je potencial za napake v procesih na vseh ravneh vedno večji. Zato vam priporočamo, da razmislite o uvedbi digitalizacije in avtomatizacije na vseh ravneh. Pri tem je bistveno, da sledite jasni poslovni strategiji, ki vam jo pomagamo pripraviti.

  • upravljanje poslovnih procesov (BPM),
  • avtomatizacija poslovnih procesov (BPA),
  • robotska procesna avtomatizacija (RPA) in
  • digitalni dvojček.

Med glavnimi argumenti v prid sprejetju digitalnih rešitev in digitalizacije procesov je pridobivanje novih strank ter izboljšanje njihovih izkušenj. Pomagamo vam graditi odnos z vašimi strankami na nove načine, z uporabo najnovejših tehnologij.

Za izvajanje sprememb v organizaciji mora biti v procesu udeleženih več oddelkov. Ne le da to spodbuja timsko delo in dviguje kulturo, pomaga tudi pri inovacijah. Z našo partnersko mrežo pokrivamo veliko domenskih področij, ki jih združuje operativa, in se spoznamo na tehnologije, ki lahko pomagajo pri boljšem opravljanju dela.

Izkoristite moč novih digitalnih tehnologij

Zmožnosti podjetij, da obvladujejo spremembe in da tako dosežejo merljive poslovne dosežke, izvira iz povezovanja organizacije in procesov s širokim naborom digitalnih tehnologij. Uporabite tehnologije, ki jih za vas združujemo na enem mestu.

Uporabite naše povezane funkcijske bloke

Število ponudnikov programske in druge opreme strmo narašča, kar pomeni, da se podjetja oddaljujejo od modela, po katerem imajo enotno programsko okolje od samo enega ponudnika. Razni funkcijski bloki so del večjega ekosistema, ki deluje kot celota. Naš centraliziran pristop omogoča boljšo povezanost in delovanje različnih funkcijskih blokov.

Pokrivamo širok nabor primerov uporabe

Podjetja beležijo ogromno primerov uporabe. Popis vseh je lahko zelo obsežen in težko obvladljiv, zato jih je potrebno razvrstiti po prednosti. Vsak primer uporabe združuje znanje različnih tipov kadra. Za vas imamo prave strokovnjake, ki bodo znali voditi primere in prikazati izračun ROI.

Smo pravi partner za digitalno preobrazbo

Bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da se podjetja pri uvedbi novih naprednih digitalnih rešitev povežejo s kredibilnimi partnerji oziroma ponudniki rešitev in storitev.

Scroll to top