Digitalizacija procesov

Pospešujemo prehod industrije v digitalno

Ročni procesi postajajo preteklost. Standard so digitalni procesi, ki se jih lahko podpira tudi na mobilnih napravah. A te procese je treba najprej na novo začrtati, uresničiti in zavarovati.

Storitve

V času, ko pritiski iz okolja naraščajo zaradi težav pri dobavah, kompleksnih načrtov in strožjih zahtev strank, je potencial za napake v procesih na vseh ravneh vedno večji. Zato vam priporočamo, da razmislite o uvedbi digitalizacije in avtomatizacije na vseh ravneh. Pri tem je bistveno, da sledite jasni poslovni strategiji, ki vam jo pomagamo pripraviti.

  • upravljanje poslovnih procesov (BPM),
  • avtomatizacija poslovnih procesov (BPA),
  • robotska procesna avtomatizacija (RPA) in
  • digitalni dvojček.

Med glavnimi argumenti v prid sprejetju digitalnih rešitev in digitalizacije procesov je pridobivanje novih strank ter izboljšanje njihovih izkušenj. Pomagamo vam graditi odnos z vašimi strankami na nove načine, z uporabo najnovejših tehnologij.

Za izvajanje sprememb v organizaciji mora biti v procesu udeleženih več oddelkov. Ne le da to spodbuja timsko delo in dviguje kulturo, pomaga tudi pri inovacijah. Z našo partnersko mrežo pokrivamo veliko domenskih področij, ki jih združuje operativa, in se spoznamo na tehnologije, ki lahko pomagajo pri boljšem opravljanju dela.

Izkoristite moč novih digitalnih tehnologij

Zmožnosti podjetij, da obvladujejo spremembe in da tako dosežejo merljive poslovne dosežke, izvira iz povezovanja organizacije in procesov s širokim naborom digitalnih tehnologij. Uporabite tehnologije, ki jih za vas združujemo na enem mestu.

Uporabite naše povezane funkcijske bloke

Število ponudnikov programske in druge opreme strmo narašča, kar pomeni, da se podjetja oddaljujejo od modela, po katerem imajo enotno programsko okolje od samo enega ponudnika. Razni funkcijski bloki so del večjega ekosistema, ki deluje kot celota. Naš centraliziran pristop omogoča boljšo povezanost in delovanje različnih funkcijskih blokov.

Pokrivamo širok nabor primerov uporabe

Podjetja beležijo ogromno primerov uporabe. Popis vseh je lahko zelo obsežen in težko obvladljiv, zato jih je potrebno razvrstiti po prednosti. Vsak primer uporabe združuje znanje različnih tipov kadra. Za vas imamo prave strokovnjake, ki bodo znali voditi primere in prikazati izračun ROI.

Smo pravi partner za digitalno preobrazbo

Bolj kot kadarkoli prej je pomembno, da se podjetja pri uvedbi novih naprednih digitalnih rešitev povežejo s kredibilnimi partnerji oziroma ponudniki rešitev in storitev.

Delavnice za digitalno transformacijo

Z majhnimi koraki do velikih sprememb
Ali razmišljate o digitalizaciji in še vedno ne veste kaj storiti?
Nimate konkretnih idej za vaše nove digitalne izdelke ali storitve?
Imate konkreten izziv, a ne veste, kako ga rešiti?
Veste, kaj vpliva na vaše poslovanje?

Kontaktirjte nas za izvedbo delavnice za digitalno transformacijo

Format:
• 1 dan,
• 10–15 interdisciplinarnih udeležencev,
• interaktivne skupinske vaje z »design thinking« metodologijo.

Specifikacije:
• Predhodna obravnava teme za delavnico.
• Predavanje o trendih digitalizacije, primerih uporabe in potencialih.
• Razumevanje teme in obsega ter definiranje strankinih izzivov.
• Generiranje idej za rešitve in določanje prioritet.
• Grobi koncept in potrditev.
• Priprava rezultatov delavnice.

Primeri rezultatov delavnice
• Zapisani izzivi strank.
• Prednostno razvrščene rešitve in ideje glede na vrednost za stranko, izvedljivost in potencial.
• Primeri uporabe vključno s ciljnimi skupinami, potencialom in vrednostjo.
• Prvi grobi koncept.
• Ocenjene pobude za digitalizacijo in časovni načrt.
• Izdelan poslovni model.
• Zahteve za prvo študijo izvedljivosti/dokaz koncepta.
• Foto dokumentacija rezultatov.

Glavne prednosti
• Široko znanje o digitalnih smernicah in aplikativnih rešitvah.
• Iskanje rešitev usmerjenih k reševanju specifičnih zahtev in izzivov naročnika.
• Široka paleta idej za digitalne rešitve.
• Postavitev konceptualnih rešitev.
• Skrajševanje časa za preverjanje koncepta.

Prvi koraki do cilja
Z dolgoletnimi izkušnjami iz različnih panog in številnimi referencami veljamo za kompetentnega sogovornika na vseh področjih digitalizacije.

Scroll to top