Pametni produkt

Preoblikujemo izkušnjo vaših strank in vam omogočamo nove poslovne modele

Spremembe uporabniških navad silijo proizvajalce produktov in ponudnike storitev k nenehnemu inoviranju in optimalni izrabi novih tehnologij. Dostopna internetna povezljivost na najvišji ravni, postopno in vztrajno spremembe še dodatno pospešuje. Podjetja znotraj različnih panog morajo razviti nov način sodelovanja s strankami. To lahko naredijo s pomočjo pametnih produktov.

Pripravljeni na svet prihodnosti

Razvoj transporta nam bo omogočil enostavno premikanje brez potrebe po lastništvu avtomobila. Govorimo lahko o ogromnem potencialu za korenite spremembe uporabniških navad in rasti modela MaaS (ang. Mobility as a Service).

Storitve in infrastruktura za pametne produkte

Informacijska tehnologija revolucionira izdelke. Nekoč sestavljeni izključno iz mehanskih in električnih delov, danes pa zapleteni sistemi, ki na nešteto načinov združujejo strojno opremo, senzorje, shranjevanje podatkov, mikroprocesorje, programsko opremo in povezljivost. Svetujemo vam in vam ponudimo sodelovanje z vodilnimi partnerji za posamezna področja.

Pametni povezani izdelki zahtevajo, da podjetja zgradijo in podpirajo povsem novo tehnološko infrastrukturo. Ta »tehnološki sklad« je sestavljen iz več plasti, vključno z novo strojno opremo izdelka, vdelano programsko opremo, povezljivostjo in oblakovno platformo. To sestavljajo programska oprema, ki deluje na oddaljenih strežnikih, zbirka varnostnih orodij ter prehodi za zunanje vire informacij in integracijo s poslovnimi sistemi. Ponujamo vam celotno infrastrukturo.

Aplikacije in različni uporabniški vmesniki omogočajo interakcijo med različnimi skupinami ljudi in vašim produktom. Za vas v oblaku načrtujemo in razvijemo vse potrebne gradnike.

Najboljše delovanje aplikacij je odvisno od zbiranja, analize in izmenjave potencialno zelo velikih količin podatkov. Ti so lahko ustvarjeni znotraj ali zunaj izdelkov. Da ste pri obdelavi podatkov bolj učinkoviti, vam pomagamo z implementacijo orodij umetne inteligence.

Vzpostavimo povezavo za zbiranje podatkov različnih formatov. Z ustreznimi orodji predhodno obdelamo podatke in jih pošljemo v oblak, kjer jih shranimo in obdelujemo naprej. Aplikacije za stranke, partnerje in zaposlene tako pravočasno dobijo verodostojne podatke.

Ustvarjajte vrednost z individualizirano ponudbo rešitev in uporabo večkanalnih interakcij s strankami. Nenehno krepite in izboljšujete ponudbo rešitev ter dostop do strank po več kanalih – neposredno ali prek tretjih oseb. Pri tem vam lahko pomaga naša mednarodna mreža.

Odprti smo za najrazličnejše načine sodelovanja z vami, pri čemer vam lahko pomagamo pri podpori skozi celotno življenjsko dobo vaših pametnih produktov. Prevzamemo lahko vodenje naročniških odnosov in poskrbimo za integracijo raznih storitev.

Dostop do velikih podatkov

Podatki predstavljajo ključno prednost za vaš posel. Možnost analitike kot storitev za vaše kupce. Boljša prilagoditev strankam in doseganje višjih cen.

Ponudite storitve vaših partnerjev

Podjetja, povezana v enoten ekosistem, pred stranko nastopijo kot en ponudnik, saj danes ni nič bolj pomembno kot ugoditi stranki in slediti spremenjenim uporabniškim navadam hitreje od konkurence.

Oddaljena podpora

Zagotavljajte strankam čim boljšo rabo vašega produkta. Nudite storitve s predvidevanjem potreb po vzdrževanju in avtomatske posodobitve.

Novi poslovni modeli

Izkoristite celovito infrastrukturo za podporo poslovanju, ki je integrirana z vašimi pametnimi produkti. Ponudite svojo strojno opremo kot storitev (HWaaS).

Scroll to top