Digitalna strategija

Projekti v okviru digitalne preobrazbe potekajo na vseh ravneh podjetja in zahtevajo vključevanje različnih oddelkov. Digitalna preobrazba se lahko začne na več načinov, zato je pomembno, da je na ravni vodstva podjetja najprej določena digitalna strategija.

Storitve

V sklopu priprave digitalne strategije vam poleg svetovanja nudimo tudi šolanje in vodenje projektov. Pristop temelji na kombinaciji lastnih izkušenj in znanj naših partnerjev na različnih področjih.

 • ocena stanja na področju digitalizacije,
 • priprava načrta za razvoj digitalnih zmožnosti podjetij,
 • priprava strategije podjetja za digitalno preobrazbo,
 • izkušnja kupca (Customer Experience),
 • podatkovna strategija,
 • procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
 • digitalni poslovni modeli, produkti, storitve in proizvodnja,
 • strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest,
 • strategija razvoja digitalne kulture,
 • kibernetska varnost in
 • industrija 4.0.

Postavite temelje za svojo digitalno preobrazbo

Razmere na trgu terjajo vedno večjo odzivnost celotnega podjetja. Razkoraki med različnimi ravnmi podjejta niso več dolgoročno vzdržni. Nove tehnologije pospešujejo konvergenco na področju informacijskih (IT) in operativnih tehnologij (OT). Orodja umetne inteligence, ki postajajo vedno bolj dostopna, pritisk le še stopnjujejo, saj omogočajo obdelavo večje količine podatkov in avtomatizirano učenje. Podjetja, ki znajo orodja uporabljati, so bolj inovativna in konkurenčna. Umetna inteligenca in okolje od podjetij zahtevata večjo predanost, boljšo kulturo, nove načine vodenja in posodobitev organizacijskih struktur ter procesov.

Zmanjšate število slabih odločitev

V poslovnem okolju se posledice pomanjkanja ustreznih digitalnih rešitev kažejo v počasnih in slabih odločitvah. A1 vam predlaga najboljše digitalne rešitve in z vami deli dobre prakse.

Povečajte svoj domet pri zbiranju podatkov

Začnite zbirati podatke ne le znotraj vaše organizacije, ampak tudi zunaj. Pomagamo vam pri uporabi podatkov za nudenje novih storitev.

Poiščite nas v katalogu strokovnjakov za digitalno strategijo. 

Scroll to top