Internet stvari

IoT,  NB-IoT in LTE-M

A1 je v Sloveniji celotno mobilno omrežje nadgradil s tehnologijo Narrowband IOT (NB-IoT), ki je namenjena predvsem uporabi na področju interneta stvari in zato omogoča povezovanje velikega števila naprav. Nadgradnja omrežja s tehnologijo NB-IOT prinaša številne priložnosti za izboljšanje poslovnih procesov, učinkovitejše upravljanje virov in razvoj novih produktov s področja pametnih mest, pametnih zgradb, pametnega merjenja in drugih.

NB IoT

Tehnologija NB-IOT ponuja velik doseg in energijsko varčen prenos v mobilnih omrežjih. Zato je zelo primerna za vse vrste uporabe, ki zahtevajo pošiljanje majhne količine podatkov po mobilnem omrežju, hkrati pa omogoča sočasno in neposredno povezovanje velikega števila naprav z omrežjem (brez nameščanja prehoda). NB-IOT je namenska tehnologija za omrežje povezanih naprav interneta stvari, ki med drugim zaradi uporabljenega frekvenčnega območja omogoča lažje prehajanje povezav skozi zidove. Zato A1 pričakuje, da bo tehnologija NB-IOT v prihodnjih letih omogočila razvoj novih produktov in storitev, učinkovitejše poslovne procese in prihranek virov v številnih industrijskih vertikalah.

LTE-M

Za razliko od NB IoT je LTE-M primeren za pošiljanje večjih količin podatkov in je predviden tudi za mobilno uporabo, saj deluje na temeljih LTE in vključuje tudi govorni prenos. Svoje naprave lahko vključite v zanesljivo omrežje A1.

A1 Slovenija kot prvi v Sloveniji omogočil LTE-M tehnologijo

Uvod

V svetu se je v zadnjem času uveljavila tehnologija, ki omogoča pokrivanje večjih površin in manjšo porabo energije (Low Power Wide Area (LPWA)). Razvoj naslednjih generacij IoT rešitev z uporabo novih tehnologij je tako že v uporabi. Dva dobro poznana 3GPP standarda NB-IoT in LTE-M se običajno izbirata glede na zahtevan način uporabe.

Obe tehnologiji nudita odlične možnosti vsem panogam, ki potrebujejo pokrivanje širokega območja in hkrati zelo nizko porabo energije, kar omogoča baterijsko napajanje le teh. Kljub veliki sorodnosti, obstajajo tudi ključne razlike, ki vplivajo na izbiro primerne tehnologije glede na posamezni primer uporabe, ki so opisane spodaj.

 

LTE CAT M1

LTE CAT NB1

Hitrost prenosa proti napravi

1 Mbit/s

26 kbit/s

Hitrost prenosa od naprave

1 Mbit/s

66 kbit/s

Latenca

10–15 ms

1.6–10 s

Dupleksni način

Polni Dupleks

Polovični Dupleks

Oddajna in sprejemna pasovna širina

1.4 MHz

180 kHz

Način varčevanja z energijo

Yes (eDRX, PSM)

Yes (eDRX, PSM)

Funkc. razširjenega pokrivanja

Opcija

Da

Podpora za prenos govora

Da (VoLTE)

Ne

Podpora mobilnosti

Da

Ne

Cena IoT modula

~$7,5

~$5

Aplikacija

Opis

Zahteve

LTE-M

NB-IoT

Nadzor

Periodično zbiranje podatkov iz statičnih sredstev.

Nizka poraba energije

Nizka cena modula

Primeren (vendar je cena modula malenkost večja kot NB-IoT)

Primeren (najnižja možna cena modula)

Sledenje

Nenehno sledenje položaju sredstev (lokacija je vedno določena)

Nizka poraba energije

Mobilnost

Nizka latenca

Primeren

Ni primeren (ni podpore mobilnosti in visoka latenca)

Napovedano vzdrževanje

Napoved vzdrževanja ali drugih akcij na osnovi zbranih podatkov iz sredstev.

Nizka poraba energije

Nizka latenca

Primeren

Potencialno primeren (če so zahteve za latenco dovolj tolerantne)

Daljinsko krmiljenje

Nadzor naprav v skoraj realnem času in ukrepati glede na podatke.

Nizka poraba energije

Zelo nizka latenca

Primeren

Ni primeren (visoka latenca ne dovoljuje hitrih akcij)

Primer uporabe

Opis

Zahteve

LTE-M

NB-IoT

Nadgradnja strojne programske opreme

Razširitev funkcionalnosti naprav in odprava napak v kodi.

Višja hitrost prenosa podatkov.

Primeren

Ni primeren (nizka hitrost prenosa podatkov in neprimerni protokoli za prenos večjih količin podatkov)

Uporaba v območjih s slabo pokritostjo.

Uporaba naprav na lokacijah s slabo pokritostjo signala kot so oddaljene lokacije  ter z nizkimi vrednostmi signala kot na primer podzemna infrastruktura.

Možnost razširjenega pokrivanja

Pogojno primeren (odvisno od pokritosti s signalom)

Primeren (na voljo funkcionalnosti za širše pokrivanje področij)

3GPP

The 3rd Generation Partnership Project je krovna organizacija, ki razvija komunikacijske protokole za mobilne komunikacije.

 

Sprejemna in oddajna pasovna širina

Frekvenčno območje v radijskem omrežju, ki je na voljo napravam za oddajo in sprejem radijskega signala.

 

Dupleksni način

Polovični ali polni dupleks. Polovični dupleks omogoča preklapljanje med sprejemnim in oddajnim režimom delovanja, kar vodi v  majhno porabo energije in nizko ceno modula. Polni dupleks omogoča sočasno oddajo in sprejem signala, kar rezultira v višje hitrosti prenosa, a uporabo bolj kompleksne naprave z višjo porabo.

 

eDRX

Extended Discontinuous Reception. Je določen časovni interval, ko naprava izklopi poslušanje baznih postaj z namenom varčevanja z energijo.

 

NB-IoT

Narrowband Internet of Things, se navezuje na LTE Cat NB1 ki bazira na 3GPP izdaji številka 13.

 

LPWA(N)

Low Power Wide Area (Network). Splošni termin, ki opisuje omrežje z nizko porabo in možnostjo širokega pokrivanja s signalom.

 

LTE-M

Long-Term Evolution Machine Type Communication, se referira na LTE Cat M1 ki bazira na 3GPP izdaji števila 13.

 

PSM

Power Saving Mode. Dovoljuje radijskim modulom, da izkoriščajo način hibernacije z namenom manjše porabe električne energije. S tem je omogočen kar najoptimalnejši prenos podatkov glede na porabo energije. V stanju hibernacije lahko naprava začne v poljubnem času komunikacijo z omrežjem brez procedure za ponovno vključitev v omrežje, ki je energijsko zelo potratno.

 

VoLTE

Voice Over LTE. Možnost izvedbe govornega klica preko LTE tehnologije brez preklopa na 2G ali 3G tehnologijo.

 

Cumulocity vodilna IIoT platforma

Veseli nas, da je bila Cumulocity IoT platforma (Software AG), ki jo v okviru A1 TAG nudimo že nekaj let, označena kot vodilni izdelek v najnovejšem poročilu The Forrester Wave™: Industrial Internet-Of-Things Software Platforms Q3 2021, (Forrester Research, Inc.) in to kar z oceno 5 od 5 pri 24 kriterijih.

Celotno poročilo si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Zakaj bi nam verjeli na besedo - delovanje preizkusite sami - naročilo testnega kompleta na spodnji povezavi

Scroll to top