Upravljanje virov in infrastrukture

Celovito upravljanje vodooskrbnih sistemov

V sodelovanju s partnerjem smo ponudnik naprednih rešitev za nadzor in optimizacijo delovanja vodooskrbnih (vodovodnih, kanalizacijskih, namakalnih, protipožarnih, tehnoloških, ogrevalnih ipd.) sistemov.

Naša ponudba zajema:

 • telemetrijske rešitve ter
 • daljinsko odčitavanje porabe vode in hidravlično optimizacijo vodovodnih omrežij.

Koristi in prihranki

Naše celovite telemetrijske rešitve za distribuirane objekte in sisteme v komunalni infrastrukturi in energetiki zagotavljajo:

 • optimalno avtonomno delovanje in nadzorno vodenje sistemov in distribuiranih objektov,
 • zanesljivo, varno in energetsko učinkovito preskrbo z vodo in toploto ter čiščenje komunalne odpadne vode,
 • učinkovito diagnostiko in takojšnje obveščanje ob napakah ali anomalijah in
 • bistveno manjše stroške obratovanja in vzdrževanja.

Naše storitve v sodelovanju s partnerjem obsegajo:

 • elektroinženiring z lokalno avtomatizacijo objektov (merilni jaški, vrtine, vodohrani, prečrpališča, črpalne postaje, čistilne naprave, toplotne postaje …),
 • telemetrijo (komunikacijske rešitve med objekti in nadzornim centrom) in
 • centralne nadzorne sisteme v nadzornih centrih za zajem in analizo podatkov ter nadzorno vodenje.

Napredne rešitve AMR/AMI za merjenje porabe vode

Na področju rešitev za merjenje porabe vode ponujamo visoko tehnološke sisteme avtomatskega odčitavanja števcev (AMR) in napredne merilne infrastrukture (AMI). Rešitve se lahko implementirajo samostojno ali pa kot nadgradnja telemetrijskih sistemov.

So posebej zasnovane za izpolnjevanje potreb vodovodnih podjetij in so namenjene izboljšanju upravljanja pri merjenju porabe vode, zmanjševanju vodnih izgub in hidravlični optimizaciji v vodovodnih distribucijskih omrežjih.

Vzpostavitev stabilnega vodovodnega distribucijskega omrežja

S pomočjo rešitev AMR/AMI, postavitvijo strateških merilnih točk v omrežju in s pravilno izbiro merilne, komunikacijske ter programske opreme zagotovimo močno orodje za vzpostavljanje prilagodljivih in stabilnih vodovodnih distribucijskih omrežij s poudarkom na avtomatiziranem spremljanju porabe vode ter diagnosticiranju, lokalizaciji in spremljanju odpravljanja vodnih izgub, preobremenjenosti določenih delov omrežja ter okvar.

Merjenje porabe vode

Ultrazvočne naprave – izpostavljamo le dve

 • ultrazvočni vodomer QALCOSONIC W1 je zasnovan za natančno merjenje porabe hladne in tople vode v gospodinjstvih, večstanovanjskih stavbah in manjših poslovnih prostorih. To je prvi ultrazvočni vodomer z integrirano tehnologijo Narrow-Band-IoT (NB-IoT) v Evropi;
 • ultrazvočni merilnik pretoka QALCOSONIC F1 (IP68) je zasnovan za merjenje porabe hladne in tople vode v gospodinjstvih in stanovanjskih blokih ter za industrijsko uporabo.

Merjenje pretoka se izvaja z ultrazvočno tehnologijo. Ultrazvočna metoda je ena najhitreje razvijajočih se metod v številnih sektorjih, saj lahko prepozna najmanjše spremembe v katerem koli sistemu in se takoj odzove nanje. To zagotavlja ekskluzivno natančnost merjenja pretoka in natančnost QALCOSONIC F1. Poleg tega merilnik nima gibljivih delov, kar podaljša njegovo uporabnost za 16 let in več.

Ultrazvočni merilnik pretoka QALCOSONIC F1 je mogoče namestiti v vsakem položaju (navpična, vodoravna, dvigajoča se cev, cev navdol), in ker je v skladu z zaščitnim razredom IP 68, je ultrazvočni merilnik pretoka QALCOSONIC F1 mogoče namestiti varno, hitro in celo pod vodo.

 

Prednosti:

 • statični vodomer z ultrazvočno tehnologijo,
 • visoka natančnost,
 • za stanovanjsko in poslovno uporabo,
 • topla in hladna voda,
 • odobritve MID, OIML R49, EN 14154,
 • izbirni komunikacijski moduli,
 • življenjska doba baterije > 16 let,
 • zaščitni razred IP 68.

S sodobnimi postopki in pristopi načrtujemo, projektiramo in izvajamo izgradnjo celovitih tehnoloških sistemov za pripravo in čiščenje vode ter naprednih rešitev za nadzor in optimizacijo delovanja vodooskrbnih sistemov.

Skupni imenovalec vseh področij našega delovanja je usmerjenost v povečevanje učinkovitosti, zanesljivosti in stroškovno optimizacijo obratovanja, upravljanja in vzdrževanja.

Zaznavanje poškodb na vozišču

Pameten način zaznavanja poškodb na cestišču z avtomatizirano klasifikacijo statusa, ki olajša načrtovanje potrebnih posegov in investicij.

 • Enoten vpogled v lokacije, kjer so vzdrževalna dela najbolj potrebna.
 • Informacija v pravem trenutku – začnite vzdrževalna dela, preden poškodbe povzročijo še večje stroške.
 • Primerjajte s prehodnimi leti – prikažite konkreten in merljiv napredek.

 

Scroll to top