Optimizacija porabe energije

Stroški električne energije so pri mnogih podjetjih pogosto eden največjih stroškov poslovanja. Že nekaj let cene energije nenehno rastejo in vse kaže na to, da se ta trend v bližnji prihodnosti ne bo spremenil. V prvi vrsti pomagamo dobaviteljem energije in operaterjem omrežij, da se odzovejo na izzive prihodnosti v energetskem sektorju, delujejo na različnih trgih in izpolnjujejo zahteve strank.

Pri nadzoru nad porabo električne energije pomagamo tudi končnim porabnikom, ki lahko z uporabo inteligentnega sistema zmanjšajo stroške za elektriko za 15–20 %. Sistem jim omogoča takojšnje odzivanje na neželene dogodke, kot so nepredvidena povečanja porabe energije.

Inteligentni sistem za upravljanje energijske učinkovitosti

S pametnimi števci uredimo priklop na najrazličnejše porabnike in vire električne energije. Prek omrežja A1 zagotovimo varno in zanesljivo povezavo v oblak.

Sistem v celoti prilagodimo vašim potrebam. To lahko naredimo zaradi modularne strukture platforme.

  • Pridobivanje podrobnih podatkov o porabi energije in stroških za posamezne stavbe, stroje, proizvodne linije in ustrezno prilagajanje proizvodnih rokov.
  • Avtomatizacije dejanj, npr. izklop ali vklop posameznih naprav, odvisno od trenutnih razmer in podatkov o porabi energije ali količini njene proizvodnje.
  • Spremljanje stroškov porabe energije v določenih časovnih obdobjih in razčlenitev na porabnike.
  • Sistem vas samodejno opozori na nenavadne in nenadne spremembe trendov porabe (znatno povečanje ali zmanjšanje).

 

Izboljšana podoba podjetja

V središče digitalne preobrazbe postavljamo ljudi. Cilj je, da povečamo kakovost življenja vseh starostnih skupin. Pri tem je bistvena tudi skrb za razumno rabo energije.

Spodbuda za nadaljnjo digitalizacijo

Ob povečevanju avtomatizacije in digitalnih tehnologij se vloga ljudi krepi na drugačne načine. Naše odgovornosti se vedno bolj pomikajo k nadzoru, podpori in izboljšavam, vedno manj pa smo primarni izvajalec procesov. Z vpeljavo inteligentnega sistema za upravljanje energijske učinkovitosti vodite svojo organizacijo v pravo smer.

Del mreže A1

Skupaj z našimi partnerji pokrivamo implementacijo celovitih rešitev. To vključuje razne ravni strojne in komunikacijske opreme ter platform s pripadajočimi aplikacijami. Izkoristite projekt vpeljave inteligentnega sistema za vstop v širši ekosistem rešitev.

Scroll to top