Mobilnost, logistika in transport

Pametne rešitve za upravljanje parkirišč in mobilnosti

Omogočamo najbolj prilagodljiv sistem plačevanja parkirnine z mobilnim telefonom.

 

Platforma Parkmewise, ki vključuje že več kot 10.000 parkirnih mest odprtega in zaprtega tipa ter več kot 50 parkirnih con, je z implementacijo pogovornega robota (ang. chat bot) v aplikacije za klepet (Viber, WhatsApp, Facebook Messenger in Apple Business Chat) omogočila hitro in enostavno plačevanje parkirnine z uporabo kreditnih kartic tako domačim kot tujim obiskovalcem.

Platforma tako kot pionir omogoča plačevanje parkirnine z uporabo najpogosteje razširjenih orodij za klepet, ki jih lastniki mobilnih telefonov uporabljajo vsak dan. Plačevanje poteka prek kreditnih kartic, aktivira pa se s prvo/enkratno uporabo prek zaščitene povezave.

Uporabnikom že dlje časa omogočamo plačevanje parkirnin prek sporočil SMS oziroma z uporabo mobilne aplikacije. Platforma tako ponuja celosten, najbolj prilagodljiv način za upravljanje parkirnin prek mobilnega telefona za vse napredne uporabnike. Še posebej pomembno pa je, da lahko z njo brez dodatnih prilagoditev plačujejo tudi tujci (podpira več jezikov).

Parkirni sistemi

Parkirni sistemi z zapornicami so namenjeni nadzoru in plačevanju parkirnine na zaprtih parkiriščih oziroma v parkirnih hišah. Parkirni sistem sestavljajo vhodni in izhodni terminali, fizične zapore (cestne zapornice, potopni stebrički) in avtomatske blagajne za plačilo parkirnine.

Komunikacija vozilo – infrastruktura (V2I)

Virtualizacija obcestne opreme bo prinesla bistvene spremembe na trgu inteligentnih transportnih sistemov. Prihod nizkih zakasnitev in hitrejši širokopasovni prenos podatkov mobilnih tehnologij nove generacije, bo omogočil nadomeščanje nekatere obstoječe obcestne opreme z EDGE cloud computing (robno računalništvo) sistemi. Takšna oprema tako postane odvečen sloj med vozili in prometnim centrom v oblaku. 

Vse je povezano z velikimi prihranki pri investicijah v cestno infrastrukturo. Naslednja generacija centrov za upravljanje prometa bo zasnovana v oblaku in na daljavo ter bo samodejno upravljala promet in nadzirala vozila brez voznikov s storitvami, kot so dinamično vključevanje vozil v promet in prilagajanje hitrosti za potrebe optimalnega pretoka vozil in za potrebe varnosti ostalih prometnih udeležencev. Sodelujemo s slovenskim podjetjem, ki je razvilo svojo lastno V2I enoto, ki je že bila implementirana na avtocestnem odseku in je brezhibno komunicirala z vozili in prometnim centrom.

Produkti, ki jih omogočamo:

 • parkirni avtomati,
 • prepoznava registrskih tablic ANPR/LPR,
 • avtomatske zapornice,
 • avtomatski potopni stebriček,
 • usmerjanje prometa,
 • PZA – oprema postajališč za avtodome,
 • preventivna prometna sredstva – prkazovalniki hitrosti,
 • sistemi za označitev prehodov za pešce,
 • naprave za štetje in analizo prometa.

Rešitve:

 • vstopnični sistem (ang. ticketing),
 • preverjanje zasedenosti s kamero,
 • pristopni nadzor,
 • mestne dovolilnice,
 • nadzorni center,
 • rešitve za skupno rabo vozil (avtomobilov, e-koles in e-skirojev).

Raziskovalno razvojni projekti

Projekt iPOT Pametni Maribor

A1 Slovenija sodeluje v projektu iPOT Pametni Maribor, katerega cilj je vzpostaviti in integrirati v demonstracijsko okolje celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala v prvi vrsti zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov (BigData) v realnem času, prav tako pa bo upravljalcem mestnih središče in infrastrukture nudila vse mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji).

Predlagana platforma mobilnosti naslednje generacije iPOT, ki jo bomo vzpostavili s partnerji v konzorciju, bo ob zaključku projekta, omogočala:

 • realno-časovno analizo BigData o stanju prometa, parkirišč, javnega potniškega prometa in vozil v sistemu za deljenje.

To bo upravljavcem prometne infrastrukture v nadzorni sobi omogočalo

 1. celovit pogled na stanje prometa,
 2. prilagajanje prometnih in parkirnih režimov ter dinamično lokacijsko dodeljevanje kapacitet (npr. avtobusov, avtomobilov in koles) in
 3. sistematično oceno učinkovitosti sprejetih ukrepov, podprto s sistemom za beleženje zgodovine in napovedovalno analitiko za podatkovno podprto odločanje kar bo rezultiralo kot primer v višji pretočnosti prometa, višja dostopnost javnega prometa, hitrost vožnje ter nenazadnje omogočen varen in hitrejši prevoz vozil na nujni vožnji skozi mesto do ponesrečenca.
 • uporabnikom prometne infrastrukture (meščanom) nudila vse napredne mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji).

Pri tem bo beleženje uporabe storitev temeljilo na tehnologiji blockchain, kar bo na eni strani uporabnikom omogočilo poenostavljeno plačevanje z namensko kriptovaluto in, hkrati, zagotavljalo enostavno integracijo novih inovativnih storitev ponudnikom izven konzorcija zgolj na osnovi implementacije standardiziranih vmesnikov razvite platforme.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več >

Scroll to top