Povezana delovna sredstva

Odreagirajte hitreje in z manj tveganji

Zagon povezovanju delovnih sredstev dajeta predvsem razvoj oblakovnih storitev in robnega omrežja, prav tako pa je zanj pomemben razvoj novih generacij brezžičnih omrežij. Rast je strma in zato lahko pričakujemo nadaljevanje eksponentne rasti povezanih naprav. S povezovanjem se ohranja globje razumevanja fizične ravni organizacije. Posedovanje visokokakovostnih, zanesljivih podatkov, ki se lahko uporabijo za pridobivanje vpogledov, je pogoj za postopne, dolgotrajne poslovne izboljšave.

Storitve in rešitve:

S pravimi orodji in vmesniki lahko vaše delovno sredstvo hitro vključimo v širšo mrežo organizacije. Podatke uredimo tako, da so primerni za komunikacijo v IT-okolju. Popolna vertikalna integracija.

Vaša sredstva povežemo med sabo. Boljše uravnavanje zalog in delovanje logistike.

Boljši vpogled v delovne procese na fizični ravni. Inženirji in druge skupine zaposlenih prek vizualizacij v realnem času pri odločanju vključujejo večji obseg informacij, kar omogoča boljše odločitve vaše operative.

Optimizirajte načrtovanje popravil in omogočite boljšo izkoriščenost strojev. Pri tem vam pomagajo pametni algoritmi.

Iz spremljanja parametrov vašega stroja in testnih sistemov lahko razberete, kakšen vpliv imajo spremembe vrednosti na končno kakovost vašega izdelka ali storitve. To vam omogoča, da proces ustavite, preden nastane večja škoda.

Omogočamo bolj pregledne delovne procese, zaradi česar so na voljo tudi novi načini zaračunavanja za uporabo delovnih sredstev.

Osredotočenost na aplikacije

Osredotočite se na svojo aplikacijo in ne na integracijo naprav.

Optimizacija operativnih procesov

Z nenehnim spremljanjem delovanje vašega delovnega sredstva lahko najdete prostor za izboljšave. To vam omogoča nadaljnjo optimizacijo procesov. Rezultati so višja produktivnost, skrajševanje dobavnih rokov in manjši stroški operative.

Možnost hitrega ukrepanja za zajezitev izgub

Povezanost delovnega sredstva v širše okolje odgovornim omogoča hitrejšo zaznavo odstopanj, kar pospeši reakcijo in odpravo morebitnih napak v procesu.

Razbremenitev vaših zaposlenih

S povezavo delovnih sredstev v IT-okolje se vaši zaposleni lahko izognejo ročnemu prepisovanju podatkov iz ločenih podatkovnih baz v druge informacijske sisteme. Mogoča je tudi samodejna priprava poročil.

Scroll to top