Demonstracijski projekt iPOT

 Projekt iPOT Pametni Maribor: uradna stran projekta 

A1 Slovenija sodeluje v projektu iPOT Pametni Maribor, katerega cilj je vzpostaviti in integrirati v demonstracijsko okolje celostno platformo mobilnosti naslednje generacije, ki bo kot edinstven produkt v svetovnem merilu omogočala v prvi vrsti zbiranje in obdelavo velikih količin podatkov (BigData) v realnem času, prav tako pa bo upravljalcem mestnih središče in infrastrukture nudila vse mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji).

Predlagana platforma mobilnosti naslednje generacije iPOT, ki jo bomo vzpostavili s partnerji v konzorciju, bo ob zaključku projekta, omogočala:

  • realno-časovno analizo BigData o stanju prometa, parkirišč, javnega potniškega prometa in vozil v sistemu za deljenje.

To bo upravljavcem prometne infrastrukture v nadzorni sobi omogočalo

  1. celovit pogled na stanje prometa,
  2. prilagajanje prometnih in parkirnih režimov ter dinamično lokacijsko dodeljevanje kapacitet (npr. avtobusov, avtomobilov in koles) in
  3. sistematično oceno učinkovitosti sprejetih ukrepov, podprto s sistemom za beleženje zgodovine in napovedovalno analitiko za podatkovno podprto odločanje kar bo rezultiralo kot primer v višji pretočnosti prometa, višja dostopnost javnega prometa, hitrost vožnje ter nenazadnje omogočen varen in hitrejši prevoz vozil na nujni vožnji skozi mesto do ponesrečenca.
  • uporabnikom prometne infrastrukture (meščanom) nudila vse napredne mobilnostne storitve mesta v eni dostopni točki (enotni mobilni aplikaciji).

Pri tem bo beleženje uporabe storitev temeljilo na tehnologiji blockchain, kar bo na eni strani uporabnikom omogočilo poenostavljeno plačevanje z namensko kriptovaluto in, hkrati, zagotavljalo enostavno integracijo novih inovativnih storitev ponudnikom izven konzorcija zgolj na osnovi implementacije standardiziranih vmesnikov razvite platforme. 

Scroll to top