Novinarsko središče

Odnosi z javnostjo so za nas zelo pomembni. Naše novinarsko središče ponuja sveže novice, arhiv sporočil za javnost, ter najnovejše informacije z različnih področij.

A1 Slovenija upgrades Narrowband IoT technology with LTE-M

A1 Slovenija is the first operator in Slovenia and among the first in Europe to provide commercial access to LTE-M technology that supplements NB-IoT technology for mass machine type communication, and expands the options for its use.

 

A1 implemented NB-IoT technology across Slovenia already in 2019, and it has also been testing the applications of this technology on the “Smart devices, models and platforms in an active network” (PAKT) demonstration project, which is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union through the European Regional Development Fund (ERDF). Together with its partners it is using this project to support real-environment research, development and innovation in smart cities and communities with a focus on energy transformation, distribution and management.

LTE-M technology is based on LTE and represents a step forward in the development of the internet of things (IoT). Among other features it brings added value in monitoring location and vital signs of individuals by utilizing wearable devices, keeping track of stock on the shelves, asset management, logistics, vehicle fleet management and other usage cases that require high bidirectional data bandwidth, while keeping battery use low. The option of transferring massive amounts of data allows a large number of IoT devices to be upgraded over the radio network, which is essential for patching any software bugs and introducing new features during a device’s lifespan. 

The mechanic simplicity of LTE-M modules makes them more affordable, which leads to an expected significant increase of these devices on the network, and with them an acceleration in the development of the internet of things. With higher bandwidth and faster data rates more complex applications will come into use, and unlike NB-IoT, LTE-M does support mobility, as session handover between base stations is supported from the onset. The full duplex mode of operations that makes it possible for a device to transmit and receive at the same time and low latency of LTE-M technology make it possible for developers to use standard TCP protocols, which should speed-up development. LTE-M also supports voice calls through the VoLTE protocol.

LTE-M and NB-IoT are complementary technologies that provide excellent opportunities for all industries requiring coverage of a broad area and low power use. The 5G network supports both technologies, and establishing LTE-M is a major step towards 5G for massive machine type communication (mMTC) and massive internet of things (MIoT).

About A1 Slovenija

A1 Slovenija is the leading privately-owned provider of comprehensive communication services in Slovenia. It has more than 500 employees, who are committed to creating solutions and enriching the lives in the digital age for over 700,000 users. A1 Slovenija develops sensible communication solutions that fit the current and emerging users’ needs, so that they can experience work, entertainment, creation and sharing in a more connected way.

A1 Slovenija is a part of the A1 Telekom Austria Group (ATX: TKA), the leading provider of digital services and communications in Central and Eastern European countries, with more than 25 million customers in 7 countries, more than €4.55 billion in revenue, and more than 18,000 employees. The Group is the European branch of América Móvil, one of the largest providers of wireless services in the world.

Corporate Communications

E-mail: PR@A1.si.

V A1 Slovenija so nadgradili tehnologijo Narrowband IoT z LTE-M

A1 Slovenija je kot prvi v Sloveniji in med prvimi v Evropi omogočil komercialni dostop do LTE-M tehnologije, s katero dopolnjuje tehnologijo NB-IoT za množično komunikacijo naprav ter razširja možnosti in načine njene uporabe.

A1 Slovenija je tehnologijo NB-IoT na področju celotne Slovenije vzpostavil leta 2019, v praksi pa možnosti uporabe med drugim testira na demonstracijskem projektu »Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju« (PAKT), ki ga iz Evropskega sklada za regionalni razvoj sofinancirata tudi Republika Slovenija in Evropska unija. Skupaj s partnerji s projektom podpira raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v realnem okolju na področju pametnih mest in skupnosti s fokusom na pretvorbi, distribuciji in upravljanju energije. 

Tehnologija LTE-M deluje na temeljih LTE in predstavlja korak naprej pri razvoju interneta stvari. Med drugim prinaša dodano vrednost na področjih spremljanja lokacije in vitalnih znakov posameznikov z uporabo nosljivih naprav, sledenje zalogam na policah, upravljanja premoženja, logistike, upravljanja voznega parka in drugih, ki zahtevajo večjo količino prenosa podatkov v obe smeri ob kar največjem varčevanju baterijskega napajanja. Prav možnost prenosa večjih količin podatkov omogoča nadgrajevanje programske opreme večjega števila IoT naprav preko radijskega omrežja, kar je ključno za odpravo programskih napak in vpeljavo novih funkcionalnosti v celotni življenjski dobi naprave.  

Strojna enostavnost LTE-M modulov vpliva na njihovo cenovno dostopnost, zaradi česar je pričakovati povečan porast naprav v omrežju in pospešen razvoj interneta stvari. Z večjo pasovno širino in višjimi hitrostmi prenosa podatkov bo omogočena uporaba kompleksnejših aplikacij, LTE-M pa za razliko od NB-IoT podpira mobilnost in že v osnovi vsebuje podporo za predajo seje med baznimi postajami. Full Duplex način dela, ki dovoljuje napravi hkratno oddajanje in sprejemanje, in nizka latenca LTE-M tehnologije omogoča razvijalcem uporabo standardnih TCP protokolov in s tem hiter razvoj. LTE-M omogoča tudi govorni prenos oziroma VoLTE funkcionalnost.
 
Tehnologiji LTE-M in NB-IoT se med sabo dopolnjujeta in nudita odlične možnosti vsem panogam, ki potrebujejo pokrivanje širokega območja in hkrati zelo nizko porabo energije. Omrežje 5G podpira obe tehnologiji, predvsem vzpostavitev LTE-M pa je pomemben korak proti 5G na delu masivne strojne komunikacije (mMTC) oziroma masivnega interneta stvari (MIoT).

Scroll to top